Kế hoạch thực hiện đồ án học kì I năm học 2021-2022

BM Cơ điện tử BM Tự động hóa Bộ môn Trang chủ

THÔNG BÁO

(V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa HKI/2021-2022)

Thời gian thực hiện:

+ Nhận đề tài: từ ngày 13/9/2021 đến ngày 20/9/2021

+ Thực hiện: từ ngày 21/9/2021 đến ngày 01/01/2022

– Sinh viên đăng ký chọn đề tài theo đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6A0vLK0w2kJ1i_mX7sywwlii0fhzWqk/edit#gid=1223984881

Lưu ý:

– Sinh viên không đăng ký quá số lượng mà giảng viên có thể đảm nhận.

– Sau đó, sinh viên trực tiếp liên hệ giảng viên để thực hiện.

– Danh sách đăng ký các đồ án các em xem trên hệ thống của trường.

(Đính kèm quyết định thực hiện đồ án của Khoa Kỹ thuật cơ khí)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.