Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 2030 của Trường.

Tin tức sự kiện Trang chủ

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

SỨ MẠNG

        Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TẦM NHÌN

        Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng liên ngành kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

        Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

        Đức trí – Kỹ năng – Sáng tạo – Hội nhập

(Theo Quyết định số: 18/QĐ-ĐHKTCN ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.