Lễ Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lễ Công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025  (14-07-2020)           Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ […]

Chi tiết...

Cuộc thi “Dự án Tình Nguyện” năm 2020

CUỘC THI “DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN” NĂM 2020 – Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện,sáng tạo vì cộng đồng” – Nội dung: Các dự án tham gia Cuộc thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề cụ thể góp phần hỗ trợ cộng đồng và phát triển kinh tế – xã hội tại các […]

Chi tiết...