Cuộc thi “Dự án Tình Nguyện” năm 2020

Công tác Đoàn thể Đoàn thanh niên Tin tức sự kiện

CUỘC THI “DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN” NĂM 2020

– Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện,sáng tạo vì cộng đồng”

– Nội dung:
Các dự án tham gia Cuộc thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề cụ thể góp phần hỗ trợ cộng đồng và phát triển kinh tế – xã hội tại các địa bàn khó khăn, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau:
+ Xây dựng nông thôn mới
+ Xây dựng đô thị văn minh
+ Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
+ Bảo đảm trật tự an toàn giao thông
+ An sinh xã hội
+ Chăm lo cho thiếu nhi
+ Sáng kiến áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tình nguyện

– Thời gian:
+ Thời gian nhận hồ sơ dự án: 15/5/2020 đến hết ngày 10/6/2020
+ Vòng bình chọn: 11/6/2020 đến hết ngày 18/6/2020 (dành cho các hồ sơ hợp lệ theo thể lệ Cuộc thi).
+ Vòng Chung khảo (Hội đồng bình chọn chung tuyển): Ngày 21/6/2020.

Chi tiết xem tại đây: http://thanhgiong.vn/docs/2020/05/Thelecuocthi.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *