Cuộc thi “Dự án Tình Nguyện” năm 2020

CUỘC THI “DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN” NĂM 2020 – Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện,sáng tạo vì cộng đồng” – Nội dung: Các dự án tham gia Cuộc thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề cụ thể góp phần hỗ trợ cộng đồng và phát triển kinh tế – xã hội tại các […]

Chi tiết...