Phòng Thí nghiệm Cơ Khí

Phòng thí nghiệm Cơ Khí, Khoa Kỹ thuật Cơ Khí, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được thành lập vào năm 2017. Phòng thí nghiệm Cơ Khí được thành lập với tiêu chí là một đơn vị chức năng độc lập trực thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ Khí. Chức năng chuyên […]

Chi tiết...

Phòng Thí Nghiệm PLC

Phòng thí nghiệm PLC (PTN PLC) được thành lập năm 2018, được thiết kế dành cho việc thực hành các học phần PLC, Mạng truyền thông công nghiệp, Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). Ngoài ra còn dùng cho các nghiên cứu về: Tự động hóa, giám sát và thu thập […]

Chi tiết...