Phòng Thí nghiệm Cơ Khí

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm Cơ Khí, Khoa Kỹ thuật Cơ Khí, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được thành lập vào năm 2017. Phòng thí nghiệm Cơ Khí được thành lập với tiêu chí là một đơn vị chức năng độc lập trực thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ Khí. Chức năng chuyên môn của phòng thí nghiệm như sau:

 • Hướng dẫn sinh viên thực hành các kỹ năng về gia công: cơ khí trên máy công cụ.
 • Hướng dẫn sinh viên thực hành các kỹ năng về đo đạc, kiểm tra về hình dáng hình học của các chi tiết gia công cơ khí.
 • Hỗ trợ sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, tiểu luận về lĩnh vực cơ khí, điều khiển, cơ điện tử,…
 • Về nghiên cứu khoa học: Phục vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên; hỗ trợ quý Thầy Cô trong khoa/ngoài khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (thực hiện các đề tài nghiên cứu, viết các bài báo nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị trong nước/ngoài nước, viết các bài báo tham gia các tạp chí khoa học trong nước/ngoài nước.
 • Các môn học PTN đang đảm trách như sau:

 • Thí nghiệm Dung Sai & Kỹ Thuật Đo
 • Thực tập gia công cơ khí
 • Quản lý phòng thí nghiệm Cơ Khí các thời kỳ:

 • Giai đoạn 01/2017 – 11/2018: Th.s Phó Hoàng Linh
 • Giai đoạn 12/2018 –  hiện tại: Th.s Nguyễn Minh Thư

Cơ sở vật chất:

TT TÊN THIẾT BỊ
1 Bộ hàn hơi gió đá
2 Máy hàn diện 1 chiều DC
inverter
3 Máy hàn DC TIG inverter
4 Máy tiện vạn năng
5 Máy cưa phôi
6 Máy phay đa năng
7 Máy khoan FM-9210G
8 Bàn làm việc, thao tác
8 Ê tô
10 Máy cắt góc đa năng Mikita
11 Máy khoan cầm tay Bosh
12 Thước cặp cơ khí
13 Thước đo độ sâu
14 Thước đo lỗ đồng hồ
15 Đồng hồ đo lỗ nhỏ
16 Bộ dưỡng ren 51 lá
17 Bộ dụng cụ 7 ngăn
18 Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn
19 Máy đo nhiệt độ tiếp xúc
20 Máy đo độ rung
21 Máy đo cường độ ánh sáng
22 Máy mài cầm tay Bosh
23 Máy mài để bàn
24 Máy hàn

 • Liên hệ

Email, điện thoại và hình thức liên hệ khác với đơn vị.

Th.s Nguyễn Minh Thư Email: nmthu@ctuet.edu.vn