THÔNG BÁO (về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học)

THÔNG BÁO về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học của Khoa Kỹ thuật cơ khí năm 2022. Thời gian: lúc 13h ngày 22.10.2022 Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Thân mời các bạn […]

Chi tiết...

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật cơ khí HKI/2022-2023)

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật cơ khí HKI/2022-2023) – Thời gian thực hiện: + Nhận đề tài: từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 + Thực hiện: từ ngày 19/9/2022 đến ngày 31/12/2022 – Sinh viên đăng ký chọn đề tài hoặc liên hệ trực […]

Chi tiết...

KẾ HOẠCH ( Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023)

KẾ HOẠCH Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023           Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành khung Kế hoạch năm học, cụ thể như sau: […]

Chi tiết...

Buổi Bảo Vệ Luận Văn và Tiểu Luận Tốt Nghiệp của Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí Khóa 2018-2022

Buổi Bảo Vệ Luận Văn và Tiểu Luận Tốt Nghiệp  Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí Khóa 2018-2022  Nội dung chương trình: -Thời gian: Chủ nhật ngày 19/06/2022 và thứ hai ngày 20/06/2022,  + Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00  + Địa điểm: C101, C102 ** Cả hai hội đồng […]

Chi tiết...

Tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp. Niên khóa 2018-2022

THÔNG BÁO V/v tổ chức lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật cơ khí. 1. Nội dung chương trình: -Thời gian: Chủ nhật ngày 19/06/2022 và thứ hai ngày 20/06/2022,  + Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00  –  Khai mạc Hội […]

Chi tiết...

Thông báo kế hoạch học tập dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp từ K2017 trở về trước

Thông báo Kế hoạch học tập dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp từ K2017 trở về trước            –   SV phải đăng ký form online và gởi bản giấy (SV ở xa có thể gởi hình chụp kèm chữ ký) về cho CVHT tổng hợp. Deadline: 11h ngày 10.6.2022 * […]

Chi tiết...

Thông Báo Nộp Tập Thuyết Minh Luận văn, Tiểu luận năm 2022

NỘP TẬP THUYẾT MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018-2022 Khoa Kỹ thuật cơ khí 1. Đối tượng:    Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá khoá 6 (2018 – 2022) đáp ứng quy định của […]

Chi tiết...

Thông báo về việc đóng học phí HK3 (2021-2022)

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ III (Học kỳ phụ) năm học 2021-2022 Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022; Căn cứ Thông báo số 345/TB-ĐHKTCN ngày 06 tháng 4 năm 2022 về việc […]

Chi tiết...

Thông báo kế hoạch thực hiện giảng dạy học kì II năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Kế hoạch thực hiện giảng dạy học kì II năm học 2021-2022    Khoa Kỹ thuật cơ khí xin thông báo đến tất cả các bạn sinh viên của khoa kế hoạch thực hiện giảng dạy học kì II năm học 2021-2022 như sau:    – Học trực tuyến: Từ 24/01/2022 đến 30/01/2022 […]

Chi tiết...

Thông Báo về Luận văn, Tiểu luận năm 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (Áp dụng cho sinh viên chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá 2018) 1. Đối tượng:    Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ […]

Chi tiết...