KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC ĐỒ ÁN CỦA KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ HK II 2023 – 2024

THÔNG BÁO V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật cơ khí HK2 (2023-2024) Thời gian thực hiện: + Nhận đề tài: từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024 + Thực hiện: từ ngày 19/02/2024 đến ngày 26/05/2024 Sinh viên đăng ký chọn đề tài hoặc tự đề xuất đề […]

Chi tiết...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2020-2024

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Áp dụng cho sinh viên chính quy Khoa Kỹ thuật Cơ khí khoá 2020 – 2024) 1. Đối tượng          Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử khoá […]

Chi tiết...

Buổi Bảo Vệ Đồ án tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí Khóa 2019 – 2023

Buổi Bảo vệ Đồ án và Thực tập Tốt Nghiệp  Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí Khóa 2019 – 2023  Nội dung chương trình: -Thời gian: Thứ bảy ngày 02/12/2023 và thứ hai ngày 04/12/2023,  + Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00  + Địa điểm: C101, C102, C103, C402, C406, […]

Chi tiết...

[ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG] KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2019-2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP [ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG] (Áp dụng cho sinh viên chính quy Khoa Kỹ thuật Cơ khí khoá 2019 – 2023) Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường […]

Chi tiết...

Thông báo đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật Cơ khí HKI/2023-2024

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật Cơ khí HKI/2023-2024) Thời gian thực hiện: + Nhận đề tài: từ ngày 28/8/2023 đến ngày 10/9/2023 + Thực hiện: từ ngày 11/9/2023 đến ngày 10/12/2023 – Sinh viên đăng ký chọn đề tài hoặc liên hệ trực tiếp […]

Chi tiết...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2019-2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Áp dụng cho sinh viên chính quy Khoa Kỹ thuật Cơ khí khoá 2019 – 2023) 1. Đối tượng          Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử khoá […]

Chi tiết...

Thông báo đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật Cơ khí HK2/2022-2023

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký các đồ án của Khoa Kỹ thuật Cơ khí HK2/2022-2023) Thời gian thực hiện: + Nhận đề tài: từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 + Thực hiện: từ ngày 06/02/2023 đến ngày 05/05/2023 – Sinh viên đăng ký chọn đề tài hoặc liên hệ trực tiếp […]

Chi tiết...

Tóm tắt Luận văn Ngành CNKT Cơ điện tử khóa 2018 – 2022

Tóm tắt Luận văn Ngành CNKT Cơ điện tử  1. THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY PHAY CNC 3 TRỤC      Luận văn “Thiết kế chế tạo máy phay CNC 3 trục” trình bày chi tiết quá trình tính toán thiết kế máy phay CNC 3 trục phục vụ cho học tập, nghiên cứu và […]

Chi tiết...

Tóm tắt tiểu luận Ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa khóa 2018 – 2022

Tóm tắt tiểu luận Ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa  1. MÔ HÌNH XE TỰ HÀNH AGV BÁM LINE ÁP DỤNG GIẢI THUẬT TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT BẰNG CAMERA      Ứng dụng này sử dụng dựa trên thuật toán tìm đường đi ngắn nhất. Không chỉ tìm được đường đi ngắn […]

Chi tiết...