Một số Nghiên cứu, Luận văn/Tiểu luận/Đồ án của sinh viên Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí năm 2019-2020

Nhằm tạo động lực học tập, nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Khoa KTCK trân trọng giới thiệu tới các em một số đồ án và mô hình mà sinh viên của Khoa đã thực hiện:  1. Tên đề tài: CẢI TIẾN MÔ HÌNH FISCHERTECHNIK Tóm tắt: Luận văn này tập […]

Chi tiết...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HỌC KỲ II 2020 – 2021

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần đồ án Kỹ Thuật Điều Khiển HKII/2020-2021) Thời gian thực hiện: + Nhận đề tài: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 + Thực hiện: từ ngày 05/02/2021 đến ngày 06/06/2021 – Sinh viên đăng ký chọn đề tài theo đường link: https://bitly.com.vn/luykej Lưu ý: […]

Chi tiết...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Link trích dẫn: B2 quyetdinh_banhanh_quydinh_thuchien_luanvan_totnghiep_tieuluan_totnghiep_daihoc_chinhquy DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvtELDUd-MAzXUslWlbT8bMdgDqvz0Zv/edit#gid=1075895302 Trân trọng ./.    

Chi tiết...

Đăng ký học phần đồ án HK1/2020-2021

THÔNG BÁO! (V/v hướng dẫn SV đăng ký học phần đồ án KTĐT, đồ án KTĐK và đồ án TĐH HK1/2020-2021) Thời gian thực hiện: 1. Nhận đề tài: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 30/9/2020 2. Thực hiện: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 01/01/2021 – Sinh viên đăng ký chọn đề tài theo đường link: […]

Chi tiết...

Tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp. Niên khóa 2016-2020

Thông báo! V/v tổ chức lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật cơ khí. Thời gian và địa điểm các bạn SV xem trên hình đính kèm. ĐỊA ĐIỂM: 1. Hội đồng bảo vệ Luận văn ngày 22/07/2020.     a. Hội đồng Bộ môn Cơ điện tử: […]

Chi tiết...