THÔNG BÁO (V/v thực hiện học phần thực tập ngành nghề Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá)

BM Tự động hóa Nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO

V/v thực hiện học phần thực tập ngành nghề Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá

Căn cứ kế hoạch học kỳ 7, năm học 2022-2023 và chương trình đào tạo đại học chính quy ngành CNKT điều khiển và tự động hoá. Bộ môn Tự động hóa thông báo kế hoạch thực hiện học phần Thực tập ngành nghề, cụ thể như sau:

1. HÌNH THỨC

Sinh viên chế tạo xe mô hình (mobile robot) để hoạt động bám quỹ đạo (line) và tránh vật cản tự động bằng một trong các hình thức điều khiển: cảm biến dò line, bluetooth, tay cầm, RF…kết hợp với bộ điều khiển fuzzy, PID…

2. THỜI GIAN

Nhóm sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật; triển khai thực hiện từ 06/6/2022 đến 09/9/2022.

3. ĐÁNH GIÁ

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện, bộ môn sẽ tổ chức thi đánh giá học phần thực tập ngành nghề.

Chi tiết thông báo bên dưới:

Trân trọng ./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *