KẾ HOẠCH (Thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp Lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2019)

BM Cơ điện tử Nghiên cứu khoa học

KẾ HOẠCH

Thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp Lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2019

– Căn cứ Kế hoạch học tập toàn khoá của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử khoá 2019;
– Căn cứ vào tình hình thực tế dạy và học của Khoa Kỹ thuật cơ khí trong năm học 2021 – 2022 và tình hình dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp;
– Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỉ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Khoa Kỹ thuật Cơ khí xây dựng kế hoạch thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệpcho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử khoá 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện cam kết chất lượng đào tạo kỹ sư thực hành của Trường; đồng thời giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, Khoa Kỹ thuật Cơ khí sẽ giao các đề tài (với hình thức đồ án) mang tính thực tế cao cho các nhóm sinh viên thực hiện.
2. Yêu cầu
Sinh viên phải hoàn thành mục tiêu và khối lượng công việc phân công;
Chủ động tìm hiểu, củng cố kiến thức đã học;
Tuân thủ quy định của giảng viên hướng dẫn;
Viết báo cáo thu hoạch kết quả thực hiện đề tài.

Chi tiết kế hoạch bên dưới:

 

Trân trọng ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *