Đăng ký học phần đồ án HK1/2020-2021

BM Cơ điện tử BM Tự động hóa Bộ môn LVTL - Đồ án môn học
THÔNG BÁO!
(V/v hướng dẫn SV đăng ký học phần đồ án KTĐT, đồ án KTĐK và đồ án TĐH HK1/2020-2021)
Thời gian thực hiện:
1. Nhận đề tài: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 30/9/2020
2. Thực hiện: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 01/01/2021
– Sinh viên đăng ký chọn đề tài theo đường link: https://bit.ly/31PEm8X
Lưu ý: SV không đăng ký quá số lượng mà giảng viên có thể đảm nhận
– Sau đó, SV trực tiếp liên hệ giảng viên để thực hiện.
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *