Tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp. Niên khóa 2016-2020

BM Cơ điện tử BM Tự động hóa Bộ môn Đào tạo LVTL - Đồ án môn học Tin tức sự kiện Trang chủ
Thông báo!
V/v tổ chức lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật cơ khí.
Thời gian và địa điểm các bạn SV xem trên hình đính kèm.
ĐỊA ĐIỂM:
1. Hội đồng bảo vệ Luận văn ngày 22/07/2020.
    a. Hội đồng Bộ môn Cơ điện tử: C201
    b. Hội đồng Bộ môn Tự động hóa: C202
2. Hội đồng bảo vệ Tiểu luận ngày 23/07/2020.
    a. Hội đồng Bộ môn Cơ điện tử: C107
    b. Hội đồng Bộ môn Tự động hóa: C108 (phòng số 02), C109 (phòng số 01) theo file đính kèm.
Trân Trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *