Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

BM Cơ điện tử Đào tạo

Thời lượng đào tạo: 04 năm

Tổng số tín chỉ: 144

Yêu cầu tiếng anh để ra trường: TOEIC 350

Email liên hệ: dkson@ctuet.edu.vn

Định hướng mục tiêu:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử hướng đến mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn thực hành cao, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn sâu, tư tưởng đạo đức chính trị vững vàng, kỹ năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên ngành với tác phong làm việc khoa học theo hướng hiện đại.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành sử dụng các sản phẩm và hệ thống tích hợp cơ khí, điện tử và điều khiển như robot, xe tự hành, máy công cụ điều khiển số (CNC), hệ thống sản xuất linh hoạt.

Cơ hội nghề nghiệp:

Kỹ sư, kỹ thuật viên tại các sở khoa học công nghệ, sở công thương, trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, trung tâm khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp, công ty tư vấn – thiết kế, công ty xây lắp, công ty tư vấn – giám sát các công trình liên quan đến hệ thống cơ điện tử, cơ khí tự động, công nghệ tự động hóa, công nghệ Robot.

Kỹ sư trực tiếp khai thác, vận hành, triển khai, quản lý hoặc điều hành các nhà máy sản xuất: Các xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy có dây chuyền sản xuất tự động, các công ty thiết kế chip bán dẫn…

Nghiên cứu viên và giảng viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu viên các viện/trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực cơ điện tử, cơ khí, tự động