KẾ HOẠCH ( Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023)

Chưa được phân loại Đào tạo

KẾ HOẠCH

Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023

          Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành khung Kế hoạch năm học, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết: Link

 

 

 

Trân trọng ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.