KẾ HOẠCH ( Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023)

KẾ HOẠCH Học kỳ I, II và III (Học kỳ phụ) năm học 2022 – 2023           Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành khung Kế hoạch năm học, cụ thể như sau: […]

Chi tiết...

Sinh viên thực tập và làm Luận văn tốt nghiệp tại công ty Mỹ Lan năm 2021

Mylan Group      Tập đoàn Mỹ Lan được sáng lập bởi Doanh nhân -Nhà khoa học -Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Chỉ với 10 năm hoạt động, Tập đoàn Mỹ Lan đã không ngừng phát triển và đang mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực công […]

Chi tiết...