Thông báo về việc Khảo sát Chương Trình Đào Tạo của Khoa

BM Cơ điện tử BM Tự động hóa Cựu sinh viên Đào tạo Hội sinh viên

THÔNG BÁO

Khảo sát chương trình đào tạo của khoa Kỹ Thuật Cơ Khí

1. Link khảo sát ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa:

    1a. Với Sinh viên: https://forms.gle/wMzBf4NWxUduBLVa8

    1b. Với Cựu sinh viên: https://forms.gle/7w7j2zAViJqp4hcA6

    1c. Với Nhà tuyển dụng: https://forms.gle/fFrCocARSnbMHgPe9

2. Link khảo sát ngành CNKT Cơ điện tử:

   2a. Với Sinh viên: https://forms.gle/fFNRmCWGacecmGcv9

   2b. Dành cho Cựu sinh viên: https://forms.gle/N5YKd3Ssj9SZgc2b6

   2c. Với Nhà tuyển dụng: https://forms.gle/tpTysbVz3xLXwj3X9

Trân trọng,

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *