Tham gia triển lãm Chợ công nghệ & thiết bị vùng ĐBSCL – Techmart MeKong 2019

Tin tức sự kiện

Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia triển lãm Chợ Công nghệ và thiết bị vùng ĐBSCL (Techmart Mekong 2019)