Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

BM Tự động hóa Đào tạo

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

Tên tiếng anh: Technology of Control – Automation

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy – Tín chỉ

Mã số: 7510303

 – Thời gian đào tạo: 4 năm

 – Hình thức đào tạo: Tập trung

 – Đơn vị quản lý: Khoa Kỹ thuật cơ khí

PHẦN A: Chương trình đào tạo theo từng khóa

I. Chương trình đào tạo khóa 2013; 2014; 2015

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2013; 2014

     Quyết định ban hành 04 chương trình đào tạo khóa 2015

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

II. Chương trình đào tạo khóa 2016

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2016

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

III. Chương trình đào tạo khóa 2017

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

IV. Chương trình đào tạo khóa 2018

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

V. Chương trình đào tạo khóa 2019

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2019

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VI. Chương trình đào tạo khóa 2020

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2020

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VII. Chương trình đào tạo khóa 2021

     Quyết định ban hành chương trình đào tạo

     Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

PHẦN B: Nội dung chi tiết

     I. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa hướng đến mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn thực hành cao, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn sâu, tư tưởng đạo đức chính trị vững vàng, kỹ năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên ngành với tác phong làm việc khoa học theo hướng hiện đại.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá trong hầu hết các ngành, các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng-an ninh, xây dựng, giao thông-vận tải, y tế và dân dụng.

       II. Mục tiêu cụ thể:

          1. Về kiến thức

PO1: Có kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa.

PO2: Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học bậc cao hơn.

          2. Về kỹ năng

PO3: Có kỹ năng chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

PO4: Có kỹ năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Sử dụng máy tính trong công việc văn phòng. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

PO5: Có kỹ năng đo lường, giám sát, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

PO6: Có kỹ năng phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa, để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế.

PO7: Có kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

          3. Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PO8: Có khả năng làm việc độc lập hoặc tham gia làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chấp nhận trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tập thể.

PO9: Có khả năng đánh giá, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

PO10: Có đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức

     III. Chuẩn đầu ra:

          1. Về kiến thức

     *Kiến thức chung

PLO1: Hiểu và vận dụng được kiến thức về các vấn đề đương đại thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

PLO2: Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

      *Kiến thức chuyên môn

PLO3: Áp dụng các kiến thức chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến chuyên ngành như: chế tạo bộ điều khiển, thiết bị điều khiển điện, hệ thống thủ lực – khí nén, cảm biến và chuyển năng trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA, PLC, dây chuyền sản xuất tự động, điều khiển logic mờ, xử lý ảnh,…

          2. Về kỹ năng

     *Kỹ năng chung

PLO4: Tham gia hoạt động nhóm hiệu quả, đóng góp và tổ chức trong nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

PLO5: Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả bao gồm: khả năng viết báo cáo; khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh; khả năng sử dụng tiếng Anh.

     *Kỹ năng chuyên môn

PLO6: Cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm liên ngành để hoàn thành một mục đích chung.

PLO7: Nhận diện, diễn giải và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

PLO8: Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa

PLO9: Phân tích và thiết kế một phần hoặc toàn bộ một hệ thống, một quá trình thuộc lĩnh vực điều khiển – tự động hóa. Sản phẩm thiết kế có tính hiện đại, bền vững, có thể sản xuất được, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

PLO10: Sử dụng các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

PLO11: Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phần mềm, phần cứng và các ngôn ngữ lập trình cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

          3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

PLO12: Có khả năng làm việc độc lập và có đủ sức khỏe để làm việc theo nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

PLO13: Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nhận thức về sự cần thiết của việc học trọn đời.

PLO14: Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.