Thông Báo về Luận văn, Tiểu luận năm 2022

Bộ môn Đào tạo LVTL - Đồ án môn học Trang chủ

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

(Áp dụng cho sinh viên chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá 2018)

1. Đối tượng:

   Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá khoá 5 (2018 – 2022) đáp ứng quy định của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc thực hiện luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy (Điều 3, Quyết định 239/QĐ-ĐHKTCN ngày 22 tháng 8 năm 2016).

2. Link đăng ký đề tài với GVHD:

           https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UE_z1b5jg5X2wCfh8zboMH6aTB7D4qPD/edit#gid=578919171

3. Các biểu mẫu đăng ký:

   a. Phụ lục 4 – Luận văn tốt nghiệp. ( Tải về ⇓ )    

   b. Phụ lục 5 – Tiểu luận tốt nghiệp. ( Tải về ⇓ )

  => Nộp về địa chỉ: https://elearning.ctuet.edu.vn/course/view.php?id=787

       Mật khẩu đăng kí: LVTLKTCK2022

   Lưu ý: Sinh viên nộp file phiếu đăng ký đề tài có chữ ký của cán bộ hướng dẫn và gửi vào Elearning.

4. Tiến độ thực hiện:

TT Nhiệm vụ thực hiện Thời gian gian thực hiện Ghi chú
1 Lập kế hoạch thực hiện, quyết định thành lập Hội đồng LVTN, TLTN 27/12 – 31/12/2021
2 SV liên hệ cán bộ hướng dẫn

Đăng ký tên đề tài

Xin xác nhận đăng ký từ CBHD

03/01 – 14/01/2022 Theo mẫu

Phụ lục 4 (LVTN)

Phụ lục 5 (TLTN)

3 Hội đồng xét duyệt đề tài LVTN, TLTN 17/01 – 25/01/2022
4 Thông báo tên đề tài, CBHD

Công bố quyết định phân công hướng dẫn và giao đề tài

26/01 – 28/01/2022
5 Nộp Đề cương LVTN, TLTN 15/2/2022 Theo mẫu
6 Bảo vệ Đề cương LVTN, TLTN 18/2/2022 – 20/2/2022  
7 Thực hiện LVTN 14/02 – 27/5/2022 (15 tuần)
Thực hiện TLTN 14/02 – 27/5/2022 (15 tuần)
8 SV nộp LVTN 03/06/2022
SV nộp TLTN 03/06/2022
9 Công bố quyết định thành lập Hội đồng chấm LVTN, TLTN 26/05-28/05/2022
Công bố danh sách SV đủ điều kiện bảo về LVTN, TLTN 26/05-28/05/2022
10 Cán bộ đọc phản biện LVTN 05/06-13/06/2022
Cán bộ đọc phản biện LVTN 05/06-13/06/2022
11 Tổ chức bảo vệ LVTN, TLTN 16/06-19/06/2022
12 Công bố kết quả 22/06/2022

5. Các văn bản quyết định:

   a. Quyết định ban hành thực hiện Luận văn, Tiểu luận tốt nghiệp của Trường. ( Tải về ⇓ )

   b. Kế hoạch thực hiện Luận văn, Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa.

Trân trọng ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *