Thông báo về việc mở các lớp học phần học kỳ hè và cho SV trả nợ từ khóa 2013

Đào tạo Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO

Về việc mở các lớp học phần học kỳ hè và cho SV trả nợ từ khóa 2013

– Hiện tại phòng Đào tạo đã mở và xếp lịch trước 34 học phần (tô đỏ trong danh sách) để sinh viên có thể đăng ký học hè (sinh viên từ khóa 2013 trở đi).

  Tất cả sinh viên các khóa (trừ khóa 2020 do học GDQP; GDTC) sẽ đăng ký học phần bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 07/6/2021 đến 18/6/2021.

– Các môn sẽ mở tại học kỳ hè theo đúng tiến độ của sinh viên khóa 2018:

          Thực Tập Tự Động Hóa 101001458 1(0, 1, 0)

          Thực Tập Tốt Nghiệp 101000824 2(0, 2, 0)

– Các môn GDQP; GDTC của khóa 2020 Phòng Đào Tạo sẽ thông báo sau.

– Các môn không tô đỏ hoặc nằm trong danh sách trên sinh viên có thể tập hợp đủ số lượng mở lớp và đề xuất với khoa trước ngày 6/6/2021. Khoa tùy tình hình giảng viên sẽ xem xét mở hoặc không mở.

Thông tin đính kèm:

DỰ KIẾN DANH SÁCH HỌC PHẦN CÓ SINH VIÊN CÒN NỢ KHÓA 2013; 2017
STT Tên môn Khoa Dự kiến số lượng
sinh viên còn nợ
Ghi chú
1 Giải tích 2 Khoa Khoa học cơ bản 53 Đã mở học phần và có lịch, đang chờ bổ sung tên giảng viên
2 Giải tích 1 Khoa Khoa học cơ bản 49
3 Đại số tuyến tính Khoa Khoa học cơ bản 46
4 Xác suất và thống kê Khoa Khoa học cơ bản 44
5 Mạch điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 37
6 Anh văn căn bản 3 Khoa Khoa học cơ bản 29
7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Khoa Công nghệ thông tin 29
8 Kiểm soát hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 28
9 Vật lý 2 Khoa Khoa học cơ bản 26
10 Vật lý 1 Khoa Khoa học cơ bản 23
11 Trường điện từ Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 22
12 Điều khiển quá trình Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 22
13 Toán kỹ thuật Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 21
14 Mạch điện tử Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 20
15 Phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học cơ bản 20
16 Kỹ thuật lập trình Khoa Công nghệ thông tin 18
17 Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Khoa học cơ bản 18
18 Anh văn căn bản 2 Khoa Khoa học cơ bản 16
19 Kỹ năng giao tiếp Khoa Khoa học cơ bản 16
20 Kỹ thuật số Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 16
21 Phương pháp tính kỹ thuật Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 16
22 Toán rời rạc Khoa Công nghệ thông tin 16
23 Cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ thông tin 15
24 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 15
25 Mạng máy tính Khoa Công nghệ thông tin 15
26 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Khoa Khoa học cơ bản 15
27 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 Khoa Khoa học cơ bản 14
28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 Khoa Khoa học cơ bản 13
29 Phương pháp tính Khoa Kỹ thuật xây dựng 13
30 Thiết kế hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 13
31 Thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 13
32 Thống kê ứng dụng trong xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 10
33 TT Vật lý 1 Khoa Khoa học cơ bản 10
34 TT. Vật lý 2 Khoa Khoa học cơ bản 10
35 Thống kê – phép thí nghiệm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 9
36 Vi sinh đại cương Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 7
37 Hóa học thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 6
38 Các quá trình cơ học Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 5
39 Hóa lý Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 4
40 Thiết kế nhà máy sản xuất thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 4
41 Truyền khối Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 4
42 Chuyên đề công nghệ thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 3
43 Truyền nhiệt Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 3
44 Vi sinh thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 3
45 Công nghệ lên men Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 2
46 Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 2
47 Hóa sinh Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 2
48 Luật thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 2
49 Quản lý chất lượng thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 2
50 Anh văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
51 Công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm đại cương Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
52 Công nghệ chế biến rau quả Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
53 Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm thịt Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
54 Công nghệ chế biến thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
55 Công nghệ chế biến thủy hải sản Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
56 Công nghệ sau thu hoạch Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
57 Đồ án quá trình và thiết bị Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
58 Thực tập tốt nghiệp (CNTP) Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
59 TT. Công nghệ chế biến thực phẩm Khoa CN thực phẩm và CN sinh học 1
60 Đồ án Kỹ thuật phần mềm 1 Khoa Công nghệ thông tin 9
61 Hệ trợ giúp quyết định Khoa Công nghệ thông tin 9
62 Kiến trúc máy tính Khoa Công nghệ thông tin 9
63 Lập trình Java 1 Khoa Công nghệ thông tin 9
64 Lập trình Web Khoa Công nghệ thông tin 9
65 Thương mại điện tử Khoa Công nghệ thông tin 9
66 Lập trình hướng đối tượng Khoa Công nghệ thông tin 8
67 Nhập môn công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 8
68 Bảo trì phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 7
69 Đồ án Kỹ thuật phần mềm 3 Khoa Công nghệ thông tin 7
70 Kiến trúc phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 6
71 Ngôn ngữ mô hình hóa UML Khoa Công nghệ thông tin 6
72 Tin học căn bản Khoa Công nghệ thông tin 6
73 An toàn các hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin 5
74 Đồ án Hệ thống thông tin 1 Khoa Công nghệ thông tin 5
75 Quản trị dự án CNTT Khoa Công nghệ thông tin 5
76 Xử lý ảnh và thị giác máy tính Khoa Công nghệ thông tin 5
77 Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên Khoa Công nghệ thông tin 5
78 Đảm bảo chất lượng phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 4
79 Đồ án Hệ thống thông tin 3 Khoa Công nghệ thông tin 4
80 Đồ án khoa học máy tính 3 Khoa Công nghệ thông tin 4
81 Đồ án Kỹ thuật phần mềm 2 Khoa Công nghệ thông tin 4
82 Kiểm thử phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 4
83 Lập trình Java 2 Khoa Công nghệ thông tin 4
84 Máy học Khoa Công nghệ thông tin 4
85 Trí tuệ nhân tạo Khoa Công nghệ thông tin 4
86 Hệ quản trị CSDL MySQL Khoa Công nghệ thông tin 3
87 Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin 3
88 Công nghệ .NET Khoa Công nghệ thông tin 2
89 Đồ án Hệ thống thông tin 2 Khoa Công nghệ thông tin 2
90 Đồ họa máy tính Khoa Công nghệ thông tin 2
91 Hệ điều hành Khoa Công nghệ thông tin 2
92 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ thông tin 2
93 Phần mềm mã nguồn mở Khoa Công nghệ thông tin 2
94 An toàn và bảo mật thông tin Khoa Công nghệ thông tin 1
95 Công nghệ XML & ứng dụng Khoa Công nghệ thông tin 1
96 Đồ án khoa học máy tính 1 Khoa Công nghệ thông tin 1
97 Hệ chuyên gia Khoa Công nghệ thông tin 1
98 Kiểm soát chất lượng phần mềm Khoa Công nghệ thông tin 1
99 Lập trình an toàn Khoa Công nghệ thông tin 1
100 Phân tích và thiết kế HTTT Khoa Công nghệ thông tin 1
101 Quản lý an ninh thông tin Khoa Công nghệ thông tin 1
102 Thực tập tốt nghiệp – CNTT Khoa Công nghệ thông tin 1
103 Tương tác người – máy Khoa Công nghệ thông tin 1
104 Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT Khoa Công nghệ thông tin 1
105 Cơ sở điều khiển tự động Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
106 Cơ sở kỹ thuật điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
107 Cung cấp điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
108 Điện tử công suất Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
109 Đồ án kỹ thuật điện điện tử 1 Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
110 Đồ án kỹ thuật điện tử Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
111 Giải tích hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
112 Hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
113 Kỹ thuật chiếu sáng Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
114 Kỹ thuật đo điện và xử lý số liệu đo Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
115 Thiết kế hệ thống điều khiển Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
116 Thực tập điện công nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
117 Thực tập điện dân dụng Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
118 Vi điều khiển Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 9
119 Kỹ thuật điện B Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 8
120 Kỹ thuật điện cao áp và chống sét Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 8
121 Đồ án kỹ thuật điện điện tử 2 Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 7
122 Kỹ thuật vật liệu điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 7
123 Hệ thống điều khiển số Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 6
124 Điều khiển lập trình logic Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 5
125 Đồ án Kỹ thuật điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 5
126 Nhập môn kỹ thuật điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 4
127 Ổn định hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 4
128 Quy hoạch hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 4
129 Truyền động điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 4
130 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 4
131 Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 3
132 Đồ án tự động hóa Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 3
133 Khí cụ điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 3
134 Kỹ thuật cảm biến Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 3
135 Kỹ thuật lắp đặt điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 3
136 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
137 Điều khiển thông minh Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
138 Đồ án hệ thống điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
139 Đồ án kỹ thuật điều khiển Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
140 Thực tập tốt nghiệp Điện, điện tử Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
141 Tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống công nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
142 Tiểu luận tốt nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 2
143 Hệ thống nhúng Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
144 Luận văn tốt nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
145 Sử dụng năng lượng hiệu quả Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
146 Thực tập quấn dây máy điện Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
147 Thực tập tự động hóa Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
148 Xử lý tín hiệu số Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông 1
149 Anh văn căn bản 1 Khoa Khoa học cơ bản 9
150 Con người và môi trường Khoa Khoa học cơ bản 9
151 Pháp luật đại cương Khoa Khoa học cơ bản 7
152 Văn bản và lưu trữ đại cương Khoa Khoa học cơ bản 6
153 Hóa học 2 Khoa Khoa học cơ bản 4
154 Hóa phân tích Khoa Khoa học cơ bản 3
155 Hóa học 1 Khoa Khoa học cơ bản 2
156 TT. Hóa phân tích Khoa Khoa học cơ bản 2
157 TT. Hóa học 2 Khoa Khoa học cơ bản 1
158 Vi tích phân A1 Khoa Khoa học cơ bản 1
159 Vi tích phân A2 Khoa Khoa học cơ bản 1
160 Vẽ kỹ thuật Khoa Kỹ thuật cơ khí 9
161 Cơ lý thuyết Khoa Kỹ thuật cơ khí 8
162 Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử Khoa Kỹ thuật cơ khí 6
163 Sức bền vật liệu – CK Khoa Kỹ thuật cơ khí 6
164 Dung sai và kỹ thuật đo Khoa Kỹ thuật cơ khí 5
165 Đồ án cơ sở thiết kế máy Khoa Kỹ thuật cơ khí 4
166 Mô hình hóa hệ thống cơ khí Khoa Kỹ thuật cơ khí 4
167 Công nghệ thủy lực và khí nén Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
168 Kỹ thuật cơ khí đại cương Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
169 Mạng truyền thông công nghiệp Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
170 Nguyên lý máy Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
171 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
172 Thiết kế đồ họa Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
173 Thực tập tốt nghiệp – CDT Khoa Kỹ thuật cơ khí 2
174 Hình họa và vẽ kỹ thuật Khoa Kỹ thuật cơ khí 1
175 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Khoa Kỹ thuật cơ khí 1
176 Vật liệu và gia công cơ khí Khoa Kỹ thuật cơ khí 1
177 Kết cấu bê tông cốt thép 1 Khoa Kỹ thuật xây dựng 8
178 Thí nghiệm vật liệu xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 8
179 Cơ học lưu chất Khoa Kỹ thuật xây dựng 7
180 Địa chất công trình Khoa Kỹ thuật xây dựng 7
181 Kết cấu thép 2 Khoa Kỹ thuật xây dựng 7
182 Nền móng công trình Khoa Kỹ thuật xây dựng 7
183 Sức bền vật liệu – XD Khoa Kỹ thuật xây dựng 7
184 Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật xây dựng 6
185 Cơ học lý thuyết Khoa Kỹ thuật xây dựng 6
186 Đồ án kỹ thuật thi công Khoa Kỹ thuật xây dựng 6
187 Trắc địa Khoa Kỹ thuật xây dựng 6
188 Cơ học đất Khoa Kỹ thuật xây dựng 5
189 Đồ án nền móng công trình Khoa Kỹ thuật xây dựng 5
190 Dự toán xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 5
191 Thực tập sức bền vật liệu Khoa Kỹ thuật xây dựng 5
192 Kết cấu thép 1 Khoa Kỹ thuật xây dựng 4
193 Quản lý chất lượng xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 4
194 Quản lý dự án xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 4
195 Thực tập trắc địa Khoa Kỹ thuật xây dựng 4
196 Cơ học kết cấu Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
197 Đàn hồi ứng dụng và phương pháp phần tử hữu hạn Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
198 Kỹ thuật thi công Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
199 Nguyên lý cấu tạo kiến trúc Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
200 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
201 Quản lý đấu thầu Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
202 Thực tập địa chất công trình Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
203 Thực tập tốt nghiệp – CNKTCTXD Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
204 Vật liệu xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 3
205 Công trình trên đất yếu Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
206 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
207 Đồ án môn học kiến trúc Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
208 Kế toán trong xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
209 Kết cấu bê tông cốt thép 2 Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
210 Luật và các văn bản quy phạm pháp luật cho ngành xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
211 Máy xây dựng và tổ chức thi công Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
212 Quản lý an toàn xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
213 Quản lý hợp đồng xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
214 Quản trị nhân sự trong xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
215 Thực tập kỹ thuật Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
216 Tin học ứng dụng trong xây dựng 1 Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
217 Tin học ứng dụng trong xây dựng 2 Khoa Kỹ thuật xây dựng 2
218 Anh văn chuyên ngành xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
219 Đồ án kết cấu thép Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
220 Đồ án kinh tế xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
221 Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
222 Kế toán quản trị trong xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
223 Kiến trúc công trình Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
224 Kinh tế xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
225 Nhà nhiều tầng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
226 Quản lý đô thị Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
227 Quản lý máy xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
228 Quản trị chiến lược trong xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
229 Thí nghiệm cơ học đất Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
230 Thực tập tốt nghiệp Quản lý xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
231 Tổ chức và quản lý thi công Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
232 Vẽ kỹ thuật xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng 1
233 Quản trị học đại cương Khoa Quản lý Công nghiệp 9
234 Marketing căn bản Khoa Quản lý Công nghiệp 8
235 Lập và thẩm định dự án đầu tư Khoa Quản lý Công nghiệp 6
236 Kế toán đại cương Khoa Quản lý Công nghiệp 4
237 Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ Khoa Quản lý Công nghiệp 4
238 Tài chính doanh nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 4
239 An toàn và bảo hộ lao động Khoa Quản lý Công nghiệp 3
240 Đồ án quản lý bảo trì công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 3
241 Kinh tế Kỹ thuật Khoa Quản lý Công nghiệp 3
242 Kỹ thuật ra quyết định Khoa Quản lý Công nghiệp 3
243 Quản lý chất lượng Khoa Quản lý Công nghiệp 3
244 Quản lý dự án công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 3
245 Chuyên đề marketing công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 2
246 Đồ án mô hình hóa & mô phỏng các hệ thống công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 2
247 Đồ án quản lý dự án công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 2
248 Đo lường và thiết kế công việc Khoa Quản lý Công nghiệp 2
249 Kế toán quản trị Khoa Quản lý Công nghiệp 2
250 Kinh tế học đại cương Khoa Quản lý Công nghiệp 2
251 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Khoa Quản lý Công nghiệp 2
252 Quá trình và thiết bị công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 2
253 Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần Khoa Quản lý Công nghiệp 2
254 Quản lý sản xuất Khoa Quản lý Công nghiệp 2
255 Quản lý vật tư – tồn kho Khoa Quản lý Công nghiệp 2
256 Quản trị marketing Khoa Quản lý Công nghiệp 2
257 Anh văn chuyên ngành – QLCN Khoa Quản lý Công nghiệp 1
258 Đồ án thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
259 Hệ thống thông tin quản lý Khoa Quản lý Công nghiệp 1
260 Kỹ thuật dự báo trong công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
261 Kỹ thuật hệ thống Khoa Quản lý Công nghiệp 1
262 Luật kinh tế Khoa Quản lý Công nghiệp 1
263 Mô hình hóa & mô phỏng các hệ thống công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
264 Mô phỏng trong kinh doanh Khoa Quản lý Công nghiệp 1
265 Nhập môn ngành KTHTCN Khoa Quản lý Công nghiệp 1
266 Nhập môn quản lý công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
267 Phương pháp định lượng trong quản lý và thực tập Khoa Quản lý Công nghiệp 1
268 Quản lý bảo trì công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
269 Quản lý công nghệ Khoa Quản lý Công nghiệp 1
270 Quản trị chiến lược Khoa Quản lý Công nghiệp 1
271 Quản trị nhân sự Khoa Quản lý Công nghiệp 1
272 Quy hoạch công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
273 Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp Khoa Quản lý Công nghiệp 1
274 Thống kê trong kinh doanh Khoa Quản lý Công nghiệp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.