Thông báo đánh giá học phần Thực tập Tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

LVTL - Đồ án môn học

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá học phần Thực tập Tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2018 và lớp Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa khóa 2018 ngày 12/10/2021;

Khoa Kỹ thuật Cơ khí thông báo thời gian, hình thức đánh giá học phần Thực tập Tốt nghiệp, cụ thể như sau:

          – Thời gian: 7h30 ngày 18/01/2022.

          – Hình thức: Báo cáo trực tuyến.

Link báo cáo lớp Cơ điện tử: https://meet.google.com/rsk-dxqg-jmz

Link báo cáo lớp Tự động hoá: https://meet.google.com/dhp-vcqj-ach

Lưu ý:

   – Các nhóm nộp báo cáo (file quyển thuyết minh + video báo cáo/mô phỏng) trước ngày 16/01/2022, theo link: https://bitly.com.vn/f6x1nn (Nộp vào đúng Lớp và Nhóm đã được tạo sẵn).

   – Thứ tự báo cáo, danh sách ban chấm của mỗi nhóm dựa theo Bảng 1 trong Phụ lục.

   – Thời gian báo cáo và trả lời câu hỏi: Tối đa 30 phút.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01  năm 2022   

KHOA KỸ CƠ KHÍ 

 

 Trân trọng ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *