KẾ HOẠCH (Thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp Lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2019)

KẾ HOẠCH Thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp Lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2019 – Căn cứ Kế hoạch học tập toàn khoá của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử khoá 2019; – Căn cứ vào tình hình thực tế dạy và học của Khoa […]

Chi tiết...

THÔNG BÁO (V/v thực hiện học phần thực tập ngành nghề Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá)

THÔNG BÁO V/v thực hiện học phần thực tập ngành nghề Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá Căn cứ kế hoạch học kỳ 7, năm học 2022-2023 và chương trình đào tạo đại học chính quy ngành CNKT điều khiển và tự động hoá. Bộ môn Tự động hóa thông báo kế hoạch […]

Chi tiết...

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2021 – 2022

    THÔNG BÁO  Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2021 – 2022 – Chủ đề “Hội thảo về Cơ Điện Tử và Tự Động Hóa lần thứ 1” Thời gian hội thảo: Ngày 25 tháng 06 năm 2022. Địa điểm: Hội trường A trường Đại học Kỹ thuật – Công […]

Chi tiết...

Một số Nghiên cứu, Luận văn/Tiểu luận/Đồ án của sinh viên khóa 2017-2021

Một số Nghiên cứu, Luận văn/Tiểu luận/Đồ án của sinh viên Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí niên khóa 2017-2021    Nhằm tạo động lực học tập, nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Khoa KTCK trân trọng giới thiệu một số đồ án và mô hình mà sinh viên của Khoa đã […]

Chi tiết...

Danh sách phân công hướng dẫn LVTN, TLTN đại học chính quy khóa 2018.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 (2018 – 2022) —&— Chú ý: Mẫu đề cương chi tiết của Luận văn, tiểu luận áp dụng trong năm nay. Link đính kèm bên dưới. https://khoaktck.ctuet.edu.vn/bieu-mau/ Danh sách đính kèm bên dưới. Trân trọng ./.

Chi tiết...

Buổi báo cáo học phần Thực tập tốt nghiệp năm học 2021-2022

     Ngày 18/01/2022, Khoa Kỹ thuật cơ khí đã tổ chức thành công buổi báo cáo kết thúc học phần Thực tập tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến cho cả hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự […]

Chi tiết...

Thông Báo về Luận văn, Tiểu luận năm 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (Áp dụng cho sinh viên chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá 2018) 1. Đối tượng:    Tất cả SV ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ […]

Chi tiết...

Thông báo đánh giá học phần Thực tập Tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Về việc đánh giá học phần Thực tập Tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp lớp Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 2018 và lớp Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa khóa 2018 ngày […]

Chi tiết...

Buổi Báo Cáo Luận Văn và Tiểu Luận Đại Học của Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí Khóa 2017-2021

     Ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2021, địa điểm tại khoa Kỹ Thuật Cơ Khí đã diễn ra buổi báo cáo Luận văn và Tiểu luận Đại Học của hai bộ môn: Tự động hóa và Cơ điện tử. Cả hai hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và buổi báo cáo […]

Chi tiết...